Projekt pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa

 

 

Biuro Projektu:

 

tel.: 22 350 91 74 lub 22 350 91 76

 

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice pokój 126, Urząd Gminy Michałowice 

 

 

Kontakt

* - pola wymagane