23.01.2017 16:30

Spacer badawczy w ramach opracowywania ”Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023”

53
Z inicjatywy Towarzystwa Komorowianie Gmina Michałowice zorganizowała spacer badawczy po Komorowie w celu zapoznania się z miejscami, które powinny być objęte „Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023”

W spacerze, który odbył się 23 listopada wziął udział wójt i inni przedstawiciele Urzędu Gminy Michałowice oraz przedstawiciele lokalnej społeczności. W czasie spaceru nie tylko wskazano obszary do rewitalizacji, ale też omówiono problemy społeczne wynikające z obecnego ich stanu. 

Opublikowany przez: Marcin Walichnowski