18.11.2016 09:10

Rewitalizacja Gminy Michałowice - ankieta

431
W związku z opracowywaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023” pragniemy poznać Państwa opinię w sprawie tego, jakie są problemy społeczne na naszym terenie, które obszary są w najgorszej sytuacji i co należy zrobić w pierwszej kolejności, by w całej gminie żyło się lepiej, bezpieczniej i ciekawiej.

Prosimy o wypełnienie i przesłanie ankiety. 

 

Ankieta on-line

Ankieta wersja do druku

 

Ankieta dostępna jest także w bibliotekach gminnych oraz urzędzie gminy – biuro podawcze. Na Państwa odpowiedzi czekamy do 30 listopada br.  Formularze ankiety, oprócz tych wypełnionych on-line, można składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, bibliotekach lub przesłać skan na adres: fundusze|michalowice.pl| |fundusze|michalowice.pl  Wszelkie pytania należy kierować do pracownika Urzędu Gminy Michałowice nr tel. 22 350 91 74 lub pracownika firmy Contract Consulting sp. z o.o. tel. 664 932 979

 

Równocześnie zapraszamy na ostanie ze spotkań informacyjnych, które  odbędzie się w poniedziałek 21 listopada, o godz. 18:00, w sali konferencyjnej II,  w Urzędzie Gminy Michałowice, Reguły, ul. Regulska 24 

 

więcej o rewitalizacji

 

.

 

 

  

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także