06.02.2017 13:50

Konsultacje Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice

391
Szanowni Państwo,
Przedstawiamy Państwu projekt dokumentu pt. „Lokalny Program rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag do jego treści.

Uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu  do 20 lutego 2017 r.  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rewitalizacja|michalowice.pl| |rewitalizacja|michalowice.pl lub  dostarczyć w oryginale (w wersji papierowej) bezpośrednio do Urzędu Gminy Michałowice, pokoje: 108, 126 .

Załączniki

Opublikowany przez: Piotr Wykuż