08.03.2017 11:05

Konsultacje Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice

53
15 lutego, w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące prezentacji projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023”.

Do Programu Rewitalizacji za pomocą fiszek projektowych, interesariusze gminy zgłosili wiele pomysłów, z których 30 spełniło warunki i zgodnie z kryteriami programu zostały zaklasyfikowane jako projekty główne, czyli projekty, bez których realizacji obszar rewitalizacji nie będzie mógł wyjść z obecnej sytuacji kryzysowej oraz projekty uzupełniające, które stanowią dopełnienie tematyczne projektów głównych, a tym samy wypełniają ich założone cele.

Również 15 lutego odbyło się posiedzenie  Zespołu ds. Rewitalizacji Gminy Michałowice, na którym omówiono przedstawiony do konsultacji  projekt dokumentu pt. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023”.

Projekt, po przyjęciu przez Radę Gminy Michałowice, zostanie przekazany do Zespołu ds. Rewitalizacji przy Urzędzie Marszałkowskim, gdzie będzie podlegał ocenie, a w przypadku akceptacji zostanie wpisany do rejestru programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Wówczas projekty, które znajdują się w 

Opublikowany przez: Piotr Wykuż